Ochrona Danych Osobowych

1. Informacje o Inexad Poland Sp. z o.o.

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Inexad Poland Sp. z o.o., REGON: 367272553, z siedzibą w Białymstoku, ul. Józefa Mackiewicza 10/24, 15-779, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zasady regulują przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.hamleys.pl (dalej witryna“).

1.2. Inexad Poland działa w zakresie przetwarzania danych osobowych jako administrator i określa cel oraz środki przetwarzania danych osobowych.

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

2.1. Dane dostarczone przez klientów. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, które zostają podane przez Państwa podczas rejestracji do odbioru newslettera Hamleys.

2.2. Dane te obejmują, w szczególności adres e-mail klientów.

2.3. Dane z Facebooka. Jeśli Użytkownik będzie korzystał z serwisu społecznościowego Facebook, pozwala Inedax Poland mieć dostęp do swojego profilu publicznego, datę urodzenia, informacje o bieżącym pobycie i adres e-mail. Część swojego profilu publicznego na Facebooku: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, kategoria wiekowa, informacje na temat płci i innych informacji publicznych zgodnie z ustawieniami.

2.4. Dane uzyskane za pomocą plików cookies. Aby lepiej ukierunkować kampanie reklamowe i ulepszyć ofertę produktów i usług, Inexad Poland wykorzystuje informacje o odwiedzinach strony internetowej www.hamleys.pl.

2.5. Inexad Poland nie zbiera ani w żaden inny sposób nie przetwarza wrażliwych danych osobowych, w tym informacji o Państwa zdrowiu, wyznaniu regilijnym, itp.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1. Inexad Poland wykorzystuje przede wszystkim adres e-mail do oferowania naszych produktów i promowania Hamleys w formie komunikacji biznesowej wysyłanej do użytkowników. Przetwarzanie odbywa się w tym przypadku jedynie na podstawie zgody, która jest całkowicie dobrowolna. Zgodę mogą Państwo wyrazić podczas rejestracji do odbioru newslettera Hamleys na stronie www.hamleys.pl. W każdej chwili można odwołać zgodę, klikając w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości biznesowej.

3.2. Dla lepszego ukierunkowania reklamy i promocji Inexad Poland używa plików cookies dla odwiedzających stronę internetową. Przetwarzanie jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika na wykorzystanie odpowiednich plików cookie. Zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Na tej podstawie możliwe jest lepsze ukierunkowanie reklamy lub dostosowanie zawartości strony internetowej, aby to, co naprawdę Państwa interesuje, zostało lepiej dopasowane.

4. Odwołanie zgody i anulowanie wysyłania wiadomości handlowych

Komunikacja biznesowa. Użytkownicy  mogą w każdej chwili wycofać komunikację biznesową poprzez:

  • kliknięcie w odpowiedni link znajdującego się w stopce każdej wiadomości biznesowej; lub
  • można poinformować o niewyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych pod adresem info@hamleys.pl

Cookies. Jeśli chcą Państwo wyłączyć przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu, można zmienić ustawienia bezpośrednio w przeglądarce.

5. Kto ma dostęp do danych?

5.1. Dane osobowe są przetwarzane przez Inexad Poland i jego pracowników. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych i są zobowiązane do zachowania poufności, a zobowiązanie to trwa nawet po zakończeniu współpracy z Inexad Poland.

5.2. Administrator Inexad Poland, zezwala na przetwarzanie danych osobowych przez inne podmioty tzw. procesorów. Procesor oznacza każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe do Inexad Poland w celach i w sposób określony przez Inexad Poland. Jeśli Państwa zgoda jest wymagana do przetwarzania, przekazujemy dane przetwarzającym tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę. Dostarczamy procesorom tylko te dane, których potrzebują do świadczenia swoich usług. Wśród procesorów używających Inexad Poland znajdują się:

  • Google LLC (narzędzia marketingu on-line)
  • Mailchimp (dostarczanie wiadomości e-mail)
  • Facebook, Inc. (narzędzia marketingu on-line)

6. Jakie są Państwa prawa?

7.1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inexad Poland i poprosić o:

  • Informacje dotyczące danych osobowych, procesów, celów i charakteru przetwarzania danych osobowych, w tym informacji na temat potencjalnych odbiorców danych osobowych poza Inexad Poland. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w tych zasadach.
  • Usunięcie danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ich ograniczoną przetwarzanie, gdy nie są już potrzebne do tego celu, lub jeśli Inexad Poland nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych. Spełniając te warunki, Inexad Poland w całości lub częściowo usunie Twoje dane.

7. Bezpieczeństwo

7.1. Inexad Poland dba o bezpieczeństwo Państwa danych. Obsługa danych osobowych jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem, w tym z ogólną polityką prywatności (GDPR). Inexad Poland kładzie duży nacisk na techniczne i organizacyjne bezpieczeństwo przetwarzanych danych podczas przetwarzania danych osobowych.

7.2. Dane osobowe w formie elektronicznej są przechowywane w bazach danych, do których mają dostęp tylko osoby upoważnione. Dostęp do tych danych osobowych jest chroniony hasłem.

8. Kontakt

8.1. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Inexad Poland przez pocztę elektroniczną: info@hamleys.pl